Vannskader

frosset-vann  water_damage  Utett rør  0000001553  flom2

Ved vannskader har man behov for rask og riktig hjelp for å begrense skadeomfang og redde verdier. Det er svært viktig at saneringsarbeidet kommer raskt i gang.

Når saneringsarbeidet blir startet tidlig har man mulighet til å begrense skaden, stoppe muggsopp veksten og bidra til å holde de økonomiske konsekvensene så lave som mulig. Skadede materialer blir fjernet og bygningskonstruksjoner tørkes.

Våre fuktteknikere vil så raskt som mulig iverksette nødvendige tiltak, fjerne vann, sette på tørk  og kartlegge skadeomfang med nøyaktige fuktmålinger ved hjelp av spesialutstyr.

Tørkeprosessen vil bli fulgt opp av fuktteknikeren og det er ikke uvanlig at tørkeprosessen tar flere uker. Forsikringstaker vil bli godt informert igjennom hele prosessen.

Etter at tørkeprosessen er ferdig utført, kan gjenoppbygging tilbake til opprinnelig stand begynne. Vi har håndverkere som kan utføre denne jobben.

Muggsopp

Råd mot vannskader

les mer

Brannskader

smalg24  hagegt29  grytebrann  smoke  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ved brannskader kan store verdier gå tapt. Etter at brannen er slukket, står vi klare for å minimalisere tapene.
Vi tar oss av både store og små brannskader, alt fra totalskadede hus hvor alt må rives, til mindre branner som kun trenger en enkel vask, og i noen tilfeller kun luktsanering.

Våre prosjektledere vil så raskt som mulig kartlegge skadeomfang ved å iverksette nødvendige tiltak:

 • Sikre skadestedet
 • Fjerne slukkevann
 • Sette ut tørk
 • Sikre knuste vinduer
 • Tette hull i tak og vegger
 • Sikre ventilering for å redusere at røyklukten sprer seg
 • Foreta nødvendig riving

Innbo tas med inn til vårt lager for behandling og lagring, vi utarbeider defektlister og bistår med verdivurderinger.

Etter endt sanering, gjøres en ferdigbefaring av prosjektleder som tar sluttkontroll av at hele saneringsarbeidet er utført på riktig måte, samt at all lukt er fjernet!
Deretter kan gjenoppbygging tilbake til opprinnelig stand begynne. Vi har håndverkere som kan utføre denne jobben.

Hele prosessen vil bli fulgt opp av våre prosjektledere. Forsikringstager vil bli godt informert igjennom hele prosessen.

les mer

Bygg og håndverk

byggtegning_2  panel  thumb1689  Tak_Konstruksjon  vedum-basic

Reco Bygg og Skadeteknikk AS utfører rehabilitering, tilbygg og ombygging av kontorer og boliger. Våre oppdragsgivere er forsikringsselskap, private tiltakshavere, borettslag, bedrifter og det offentlige. Vi tar ansvar for det totale prosjektet med oppfølging og koordinering av alle håndverksgrupper.

Eksempler på små og store oppdrag er:

 • Etterisolering med utskifting av vinduer og dører og omkledning av boliger
 • Tilbygg / påbygg av bolig
 • Utbedring av mugg, sopp og råteskader
 • Gjenoppbygging etter skade
 • Rehabilitering av bad
 • Legging av parkett, laminat og andre tregulv
 • Montering eller senkning av himlinger
 • Delevegger / lettvegger
 • Terrasser
 • Maling innvendig og utvendig
 • Gulvbelegg
les mer

Øvrige tjenester

skadedyr  asbest  muggsopp  fasade  naturskade

Reco Bygg og Skadeteknikk AS kan også tilby andre tjenester innenfor skadesanering og bygningsmessig vedlikehold.

Ved et skadetilfelle må man så raskt som mulig komme i gang med kartlegging av skadeomfang og iverksette nødvendige tiltak, dette for å minimalisere tapene.

Vi er på vakt 24 t i døgnet 365 dager i året.

Eksempler på oppdrag er:

 • Naturskader
 • Isblåsing
 • Tilstandsvurdering av bygninger
 • Luktsanering
 • Fasaderengjøring
 • Tepperens
 • Vaktmestertjenester
 • Muggsopp
 • Kartlegging av innemiljø
 • Kanalrens av ventilasjon
 • Skadedyr og insekter
 • Renhold
 • Asbest
 • Vedlikeholds- og serviceavtaler
 • Maling og gulvbelegg

 

les mer
Personvern